Når en elev er i selvmordsfare​

Ansatte i skolen skal bidra til å fremme barn og unges psykiske helse og trivsel.

De er i posisjon til å fange opp elever med vanskelig livssituasjon, endret atferd eller debuterende psykiske helseproblemer, herunder selvskading og selvmordsatferd.

© 2020 LIVET PÅ TIMEPLANEN | RVTS VEST 

Ved bruk av denne nettsiden aksepterer du cookies fra Google Analytics

Livet på timeplanen