Hva gjør du om du er bekymret for en elev?

 • Finn et skjermet sted for å unngå forstyrrelser
 • Signaliser at du har god tid
 • Opptre rolig, vis at du lytter og ikke korriger det eleven sier
 • Start samtalen med din generelle bekymring (det du har sett, hørt, fornemmet) før du spør direkte om selvmord.
 • Hvis eleven svarer «ja» på spørsmålet, undersøk om eleven har tenkt på hvordan han skal ta livet sitt, hvor han skal gjøre det og tidspunkt.
 • Videre, be han fortelle om bakgrunnen for selvmordstankene. Hva har skjedd?
 • For de fleste er det en lettelse at noen prøver å forstå, tar dem alvorlig og det uten å fordømme eller å bli forskrekket.
 • Lag så en plan for sikre livet hans:
  Dersom eleven ønsker hjelp, er det nå viktig at vi samarbeider med elevens foresatte, samt andre som har kompetanse på selvmordsforebygging (helsesykepleier/sosialpedagogisk rådgiver/ fastlege/legevakt ) for å sikre elevens liv. Orienter din nærmeste leder.

  eller:

  Dersom eleven ikke ønsker hjelp, mens du tolker situasjonen som at hans liv er i fare, kontakt hans foresatte. Be dem om å ta kontakt med helsepersonell og ikke la eleven være alene før kvalifisert helsepersonell mener at han er utenfor fare. Orienter din nærmeste leder.

© 2020 LIVET PÅ TIMEPLANEN | RVTS VEST 

Ved bruk av denne nettsiden aksepterer du cookies fra Google Analytics

Livet på timeplanen