Livet på timeplanen

RVTS Vest og RKBU Vest arrangerer vi Forebyggingsforum 2022: Ut av det blå? Gutter og selvmord den 24. mai i Bergen.

Det blir forelesninger og paneldebatt.

Foreleserne på konferansen representerer ulike fagfelt og erfaringer. Noen vil dele sine erfaringer fra møter med unge gutter som har selvmordstanker eller er i selvmordsfare. Andre forteller om hvilket kunnskapsgrunnlag vi har for å forstå hvorfor vi ikke når frem. Og kan økt oppmerksomhet og åpenhet om selvmord i media bidra til forebygging?

Paneldebatt: Kommer vi til kort med dagens hjelpetiltak til gutter?

Konferansier er Siren Henschien, journalist og TV2-anker. Forumet foregår både digitalt og fysisk.

Forelesarar:

Linn-Jeanethe Kyed, forfatter og serieskaper, har en bachelor i medier og kommunikasjon fra HiOA og er utdannet ved Den norske filmskolen i Lillehammer. Mest kjent er hun som serieskaper av Rådebank som har høstet applaus for sitt fokus på psykiske helse blant gutter, og som med sin andre sesong tangerte norgesrekorden da den vant 7 gullruter, deriblant for beste manus.

Per Arthur Øyjord Andersen, (A.K.A «Helsebror»), helsesykepleier, Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for gutter, Bydel Frogner, har ledet prosjektet Helsestasjon for gutter i Oslo siden 2017. Bakgrunnen for prosjektet var at unge gutter ikke benyttet seg av helsetilbudene som er for ungdom (skolehelsetjeneste eller helsestasjon for ungdom) i like stor grad som jentene. Har guttene mindre utfordringer, eller er det andre grunner til at gutter ikke oppsøker hjelp?

Kim Larsen er psykologspesialist ved Sykehuset Østfold/RVTS Øst og er også tilknyttet Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Han er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi. Faglige spesialinteresser er sosialpsykologi, Freud-biografi og psykoanalysens historie, psykiatrihistorie og suicidologi.

Kristoffer Chelsom Vogt er førsteamanuensis og instituttleder ved Sosiologisk institutt (Universitetet i Bergen). Han har publisert vitenskapelige arbeider om blant annet yrkesfaglig utdanning, unges utdanningsvalg, frafall i videregående, innsnevring av aldersnormer, intergenerasjonelle relasjoner, post-industriell samfunnsteori, unges bruk av ‘friår’, praktisk arbeid i kunnskapssamfunnet, historiske endringer innen klasseanalyse, kjønnssegregering på arbeidsmarkedet, og fremstilling av gutter som tapere. 

Meld deg på via konferansen nettside.

Forebyggingsforum: Gutter og selvmord