Nettressurser

Kampanje for å forebygge selvmord:

Folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord laget av Sykehusene på Vestlandet, Helse Vest, Rogaland Fylkeskommune, interesseorganisasjoner m. fl.

Gå til nettressursen

Ressurssider:

Utdanningsdirektoratet har laget en nettside med ressurser som skolen kan bruke i det forebyggende arbeidet og i beredskapsarbeidet.

Gå til nettressursen

En plakat laget av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Gå til nettressursen

Kronikk:

Kronikk om selvmord og smitte.

Gå til kronikken

Kronikk om den viktige rollen lærere kan ha for å fange opp selvmordstanker og selvskading.

Gå til kronikken

Tidsskrift:

Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge.

Gå til tidsskriftet

Andre skoleprogram:

LINK er et undervisningsopplegg som kan omsette disse bestemmelsene til praktisk arbeid i klasserommene.

Gå til LINK sin nettside

Del denne siden:

RVTS Vest © 2019

Ved bruk av denne nettsiden aksepterer du cookies fra Google Analytics