Om selvmordshandling er i gang:

Sikre elev om mulig

Kontakt legevakt tlf.: 116117 eller 113 når det står om liv

Kontakt foreldre og skoleleder

Om det er en elev du har bekymret deg for over tid:

  • Snakk med eleven
  • Ikke sitt med ting alene, men få noen å diskutere med det om mulig.
  • Ta kontakt med ansvarlig leder på skolen, skolehelsetjenesten og foresatte.

RVTS Vest © 2019

Scroll to Top