Forebygging av selvmord og selvskading i skolen

Livet på timeplanen er et opplæringsprogram og nettressurs som kan implementeres i skolen som et verktøy for å fange opp barn og unge som selvskader eller har selvmordstanker. Jobber du i skolen, skolehelsetjenesten, skoleledelse eller har du barn i skolen?

Les mer

© 2020 LIVET PÅ TIMEPLANEN | RVTS VEST 

Ved bruk av denne nettsiden aksepterer du cookies fra Google Analytics

Livet på timeplanen