Ombygging av nettsiden

Vi holder på med ombygging av menystruktur på nettsiden, så du kan oppleve at du ikke finner det du leter etter. I så fall, gi oss en lyd på rvts@helse-bergen.no.

Livet på timeplanen

Trygghet i møte med barn og unge som sliter med selvskading og selvmordstanker.


Forebyggingsforum 2023: “Jeg blir sett!”

Selvmordsforebygging: Barn og unges tilhørighet
Bergen: 31. mai 2023

“Sant du sier det ikke til noen?”

Mange unge forteller ikke om alvorlige hendelser som skjer i livene deres.
Dette gjør at voksne ikke kommer i posisjon til å kunne hjelpe, støtte, og veilede.

Samtale mellom lærer og elev

Filmen viser eksempel på hvordan en samtale mellom lærer og en elev i selvmordsfare kan være. De medvirkende er skuespillere.

Våre barn-konferansen

Bergen 23. – 25. mai 2023 Nasjonal konferanse om bekymringsfull og
skadelig seksuell atferd hos barn og unge.

Scroll to Top