Hvorfor Livet på timeplanen?

Det finnes barn og unge som på ulike måter strever i livet sitt.

Dette kan skape utfordringer, både pedagogisk og sosialt. Erfaring viser at man snakker for sjelden med barn og unge man er bekymret for. Derfor må skolen sette livet på timeplanen. 

Livet på timeplanen er et program og nettressurs som kan implementeres i skolen som et verktøy for å fange opp barn og unge som selvskader eller har selvmordstanker.

Programmet er også nyttig som verktøy generelt for å fange opp barn som på ulike måter har det vanskelig. 

Livet på timeplanen er foreløpig et tilbud til kommuner i Vest-Norge. Bor du i andre deler av landet, ta kontakt med det regionale RVTS.

Programmet er utviklet av Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Vest) og har vært benyttet i 16 grunnskoler i Bergen siden 2011. I 2018 vedtok Bergen kommune egen handlingsplan om selvmordsforebygging. Programmet ble da utvidet til å gjelde alle grunnskoler i Bergen kommune og fylkeskommunen vedtok å implementere programmet i videregående skoler i Bergen.

RVTS Vest har siden programmet ble innlemmet i Bergen kommune sin handlingsplan, hatt et samarbeid med NORCE – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), blant annet når det gjelder evaluering av undervisningsprogrammet.

Hva består Livet på timeplanen av?

Vi har lagt vekt på at skolene selv skal eie kompetansen på selvmordsforebygging og selvskading og at de underviser og veileder sine egne. Sentralt står ressurspersonene.​

Ressurspersonene består av sosialpedagogiske rådgivere og helsesykepleiere som får en ukes opplæring i selvmordsforebygging (samt VIVAT-kurset Førstehjelp ved selvmordsfare og 1 dag faglig påfyll hvert år). RVTS Vest har opplæringsansvar av ressurspersonene.

Innlagt i undervisning av ressurspersoner er kurslederopplæring i Portvakt-kurs. Dette kurset bruker de i opplæring av skolepersonell og helsesykepleiere slik at disse kan fungere som portvakter eller gatekeepere.

Ressurspersonene gir også veiledning og støtte til skolepersonalet og pårørende/etterlatte ved psykisk uhelse, selvskading, selvmordsatferd eller i etterkant av et selvmord. Ressurspersonen besitter og viktig informasjon om tilgjengelige hjelpetiltak i nærområdet.

I tillegg har ressurspersonene ansvar for to fagdager pr. år rettet mot skolenes administrasjon og sosialfaglig personell. På disse fagdagene blir også samarbeidspartnere invitert som leder for BUP, leder for barnevern, leder for PPT, leder for skolehelsetjenesten. Tema på disse fagdagene har et grunnleggende fokus på psykisk helse, selvmord og selvskading, men har tatt inn tema som tangerer; vold, seksuelle overgrep, flyktninger/asylsøker/innvandrerhelse og andre temaer.

Ressurspersonene er skolenes egne fagpersoner på psykisk uhelse, selvmordsforebygging og selvskading. Tidlig hjelp og kunnskap i elevenes nærmiljø kan forebygge nye problemer og kan i mange tilfeller gjøres enkelt, på kort tid og til lav kostnad.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) får årlig tilbud om et møte med ressurspersoner ved skolen (skoleansatt + helsesykepleier), og bestemmer selv tema. De får også tilbud om Vivatkurset: «OPS» Oppmerksom på selvmordsfare, 4 timer.

En portvakt er en som kan se at en elev har det vanskelig, kan ta den avdekkende samtalen og kartlegge elevens situasjon, samt sørge for nødvendig hjelp. Kurset er på 7 timer og gir innføring i litt teori, samt en samtalemetodikk.

Ressurspersonene har ansvar for to fagdager pr. år rettet mot skolenes administrasjon og sosialfaglig personell. På disse fagdagene blir også samarbeidspartnere invitert som leder for BUP, leder for barnevern, leder for PPT, leder for skolehelsetjenesten. Tema på disse fagdagene har et grunnleggende fokus på selvmord og selvskading, men har tatt inn tema som tangerer, som vold, seksuelle overgrep, flyktninger/asylsøker/innvandrerhelse og andre temaer.

Rammeverk
Livet på timeplanen

Deltakere: Ressurspersoner fra skole og helsesykepleier (6-8 personer)

 • Nettverkssamlinger
 • Portnerkurs
 • Bindeledd til øvrige ressurspersoner i sitt bydelsområde/ kommune
 • Gjennomføre portnerkurs for andre ansatte i skolen og undervise og veilede kollegaer og elever i temaene.
 • Gi støtte og veiledning til skoler ved selvmord og alvorlig selvskading
 • Sørge for gode interne rutiner ved psykisk uhelse, selvmordsproblematikk eller selvskading ved egen skole
 • Foreldrerådets arbeidsutvalg får årlig tilbud om et møte med ressurspersoner ved skolen (skoleansatt + helsesykepleier).
 • De får også tilbud om Vivatkurset: «OPS» Oppmerksom på selvmordsfare,
  4 timer.
Kurs, filmer og andre nyttige ressurser
Hva sier de som bruker Livet på timeplanen?

(Intervju fra 2016)

Fra rektors perspektiv:

Fra helsesykepleiers perspektiv:

 • Minimum én person pr. skole og alle helsesykepleiere som jobber i skolen.
 • Hovedressursgruppen: Et utvalg på fem til seks personer fra ressurspersonene (består av både skoleansatte og helsesykepleiere) pr. bydelsområde/kommune.
 • RVTS i samarbeid med ressursgruppe: 5 dagers grunnopplæring om selvmordsforebygging og selvskading,
  samt kurslederopplæring i Portvaktkurs.
 • 2 dagers Vivatkurs: «Førstehjelp ved selvmordsfare»
  Deretter årlig: Ett dagskurs for oppfølging og vedlikehold/
  oppdatering av kompetansen

Kunnskapsgrunnlag

Vi har utviklet dette programmet med bakgrunn i gatekeeper-modellen, som har gitt lovende resultater for forebygging av selvmord og selvskading på skoler i USA. I Norge er modellen prøvd ut på 16 barne- og ungdomsskoler i et byområde i Bergen.

Ønsker du å vite hvordan Livet på timeplanen kan implementeres i din skole? Kontakt RVTS Vest.

© 2020 LIVET PÅ TIMEPLANEN | RVTS VEST 

Ved bruk av denne nettsiden aksepterer du cookies fra Google Analytics

Livet på timeplanen