Evaluering av Livet på timeplanen

RVTS Vest samarbeider med NORCE – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest om evaluering av Livet på timeplanen.

Mer informasjon kommer.

Forskere: 

Anne Marita Milde

Dr. psychol, psykologspesialist og seniorforsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge RKBU Vest, NORCE

Prosjektleder evaluering

 

Mariann Eidsør

Forskningsassistent ved RKBU Vest.

Livet på timeplanen