For deg som jobber i skoleledelsen

Proaktive prosedyrer for eventuelle kriser er den mest effektive måten skolen kan forberede ansatte til å håndtere eventuelle kriser. Planlegging og nedskrevne fremgangsmåter er nøkkelen for god krisehåndtering.

  • Hvilken rolle skal rektor, lærere og medelever ha?
  • Dersom det skjer et dødsfall, hvordan skal dette annonseres på skolen og hvilken informasjon skal det opplyses om?
  • Hvordan skal lærere forberede for elevers sorgreaksjoner?
  • Hvordan nå frem til sørgende elever? Hvordan skal tilgjengeligheten til skolens rådgiver være?
  • Skal eksterne ressurser benyttes?
  • Effektiv krisehåndtering krever arbeid på flere plan.

Tilgjengelig og systematisert kunnskap letter møtet med krisen og legger grunnlaget for at sorgprosessen får en god start (Samdal, 1997).

Se også:

Uansett hvilken rolle du har i skolen, vil du også kunne finne nyttig informasjon i lenkene under.

Bugge, K. E. (1994). Ungdom i sorg. En beskrivende studie av norske ungdommers opplevelser i forhold til å miste forelder eller søsken ved død. Sett i et sykepleierperspektiv. Hovedoppgave ved det medisinske fakultet. Oslo: Universitetet i Oslo.


Dyregrov, A. (2008). Beredskapsplan for skolen, Fagbokforlaget  


Dyregrov, A., & Raundalen, M. Sorg og omsorg i skolen. Solheimsviken: Magnat forlag.


Dyregrov, A. (2006). Sorg hos barn. En håndbok for voksne. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke.


Eriksen, T.-L. (2006). I hvilken grad opplever lærere seg som profesjonelle i møte med barn som har mistet mor, far eller søsken? Masteroppgave PED. 4390. Oslo: UiO.


Fevang, Maria (2007): Unge etterlatte etter selvmord. Hvordan påvirker selvmord i familien unge etterlatte, og hvordan bør skolen støtte disse elevene? Masteroppgave i pedagogisk psykologisk rådgivning. UIO, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Pedagogisk forskningsinstitutt.


Johns, S. (2000). The role of the school. I: Doka, K. J. (red.). Living with grief. Children, adolescents, and loss. USA: Hospice Foundation of America.


Ropstad, H., & Tønnesen, L. K. B. (1998). Elever i vanskelige livssituasjoner. Kristiansand: Høyskoleforlaget.


Samdal, M. (1997). Sorgarbeid i skolen. Landås: Caspar Forlag.


Sheras, P. L. (2000). Grief and traumatic loss: What schools need to know. I: Doka, K. J. (red.). Living with grief. Children, adolescents, and loss. USA: Hospice Foundation of America.


Silverman, P. R. (2000). When parents die. I: Doka, K. J. (red.). Living with grief. Children, adolescents, and loss. USA: Hospice Foundation of America.

Del denne siden:

RVTS Vest © 2019

Ved bruk av denne nettsiden aksepterer du cookies fra Google Analytics