For deg som jobber i skoleledelsen

Proaktive prosedyrer for eventuelle kriser er den mest effektive måten skolen kan forberede ansatte til å håndtere eventuelle kriser.

Planlegging og nedskrevne fremgangsmåter er nøkkelen for god krisehåndtering.

  • Hvilken rolle skal rektor, lærere og medelever ha?
  • Dersom det skjer et dødsfall, hvordan skal dette annonseres på skolen og hvilken informasjon skal det opplyses om?
  • Hvordan skal lærere forberede for elevers sorgreaksjoner?
  • Hvordan nå frem til sørgende elever? Hvordan skal tilgjengeligheten til skolens rådgiver være?
  • Skal eksterne ressurser benyttes?
  • Effektiv krisehåndtering krever arbeid på flere plan.

Tilgjengelig og systematisert kunnskap letter møtet med krisen og legger grunnlaget for at sorgprosessen får en god start (Samdal, 1997).

Aktuelle artikler for deg som jobber i skoleledelse:

Se ellers flere artikler under Tema i høgremenyen.

Litteratur

Samdal, M. (1997). Sorgarbeid i skolen. Landås: Caspar Forlag.

Scroll to Top