Livet på timeplanen

Hjelpetelefoner og annen hjelp

  • Fastlegen har informasjon om ulike lavterskeltilbud der du bor og kan sende henvisning til psykolog eller annen behandling i kommune eller spesialisthelsetjenesten
  • Ved akutte situasjoner, ring legevakten på 116 117
  • Ved livstruende situasjoner, ring nødnummer 113
  • Mental Helse: 116 123
  • Røde Kors: 800 33 321
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40
  • helsenorge.no – hjelpeside

Hva gjør du dersom du er bekymret for at noen sliter med selvmordtanker?

© 2020 LIVET PÅ TIMEPLANEN | RVTS VEST 

Ved bruk av denne nettsiden aksepterer du cookies fra Google Analytics