Når en elev tar livet sitt

Et selvmord påvirker ikke bare medelever som kjente eleven.

Et selvmord kan også påvirke elever som ikke kjente eleven, men som selv sliter med selvmordstanker og selvskading.

I sitt veiledende materiell om forebygging av selvmord og selvskading for kommunene gir Helsedirektoratet informasjon om hva smitteeffekter er, og råd til hvordan en kan tematisere selvmord på en måte som forebygger smitteeffekter. 

Relevante lenker:

Scroll to Top