Når en elev er i selvmordsfare

Ansatte i skolen skal bidra til å fremme barn og unges psykiske helse og trivsel. De er i posisjon til å fange opp elever med vanskelig livssituasjon, endret atferd eller debuterende psykiske helseproblemer, herunder selvskading og selvmordsatferd.

Relevante lenker på denne siden:

Del denne siden:

RVTS Vest © 2019

Del dette: