Risikofaktorer

Noen eksempler på risikofaktorer kan være:

  • Mobbing, trakassering (inkludert seksuell trakassering som via sosiale medier)
  • Omsorgssvikt
  • Samlivsbrudd og/eller familiekonflikter
  • Kjærlighetssorg
  • Alvorlig sykdom hos foreldre eller eleven selv
  • Utfordringer knyttet til seksuell identitet og orientering
  • Utfordringer knyttet til religion og kultur
Scroll to Top