Når en elev mister en av sine nærmeste i selvmord

Når en elev mister en av sine nærmeste i selvmord

Dyregrov (2008) mener en beredskapsplan bør inneholde følgende punkter ved en elevs tap av forelder eller søsken: 1. Foresatte bør informeres  Foresatte bør informeres om at det er utviklet en beredskapsplan, og at rektor eller kontaktlærer bør informeres ved dødsfall i en elevs nærmeste familie (Dyregrov, 2008). Det er hjemmets oppgave å informere skolen dersom …

Når en elev mister en av sine nærmeste i selvmord Les mer »