Tema

Selvskading og selvmordstanker kan ha sammenheng med mobbing

Kan selvskading og selvmordstanker ha sammenheng med mobbing?

Tekstbidrag: Hilde Brendehaug Hugaas, Seniorrådgiver RKBU Vest Mobbingens konsekvenser kan være store, både på individ- og samfunnsnivå. Hva kan vi gjøre for de som er skadet av mobbing? Selvskading og selvmordstanker kan ha bakgrunn i mobbing Når barn og unge skader seg selv og/eller har selvmordstanker er ofte årsakene sammensatte. Noen har vært utsatt for …

Kan selvskading og selvmordstanker ha sammenheng med mobbing? Les mer »

Når en elev er i selvmordsfare

Ansatte i skolen skal bidra til å fremme barn og unges psykiske helse og trivsel. De er i posisjon til å fange opp elever med vanskelig livssituasjon, endret atferd eller debuterende psykiske helseproblemer, herunder selvskading og selvmordsatferd. Hva gjør du ved bekymring for et barn? Hvordan spørre om selvmord og selvskading?

Når en elev tar livet sitt

Når en elev tar livet sitt

Et selvmord påvirker ikke bare medelever som kjente eleven. Et selvmord kan også påvirke elever som ikke kjente eleven, men som selv sliter med selvmordstanker og selvskading. I sitt veiledende materiell om forebygging av selvmord og selvskading for kommunene gir Helsedirektoratet informasjon om hva smitteeffekter er, og råd til hvordan en kan tematisere selvmord på en …

Når en elev tar livet sitt Les mer »

Scroll to Top