Livet på timeplanen

Annie Norevik er spesialkonsulent og psykiatrisk sykepleier ved Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Vest) og prosjektleder for Livet på timeplanen.   

Kunsten å leve

“Kunsten å leve” er en podcast laget av Anne Marita Milde psykologspesialist og Anne Marie Ulvolden helsesykepleier, henholdsvis Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU Vest, NORCE, og Bergen Kommune og styremedlemmer i Leve Hordaland.

 

 

Kan vi snakke med barn om selvmord?