Skeive barn og unge i møte med skolehelsetjenesten

Som ansatt i skolehelsetjenesten har du en viktig oppgave, da skolehelsetjenesten ofte er det første bevisste møte barn og unge har med helsevesenet. 

Tekstbidrag

Takk til Rosa kompetanse for dette tekstbidraget om skeive barn og unge i møte med skolehelsetjenesten.

I din jobb møter du unge i særlige sårbare situasjoner der det kan være ekstra viktig å være anerkjennende og lyttende. Noen barn og unge er naturligvis mer sårbare enn andre, og skeive barn og unge har et ekstra behov for at du viser at du har god kjennskap til kjønns- og seksualitetsmangfold for å tørre å være åpen om hele seg i møte med deg.

De aller fleste skeive lever gode liv, men andelen med dårligere psykisk helse er betydelig større sammenlignet med majoriteten. Skeive barn og unge er en spesielt utsatt gruppe, men likevel rapporteres det om at unge skeive i liten grad snakker om viktige helsevariabler som seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i møte med kommunale helsetjenester.

Det er en stor tillitserklæring å dele noe så personlig, og da er det viktig at den man forteller det til møter denne informasjonen på en anerkjennende og god måte.

Det kan være utfordrende å være en normbryter. Av og til kan det føles som at man konstant må forklare og forsvare identiteten sin overfor andre. Samtidig er det en stor lettelse når man endelig føler seg trygg nok til å være åpen om for eksempel sin normbrytende kjønnsidentitet med helsesykepleieren på skolen. Det er en stor tillitserklæring å dele noe så personlig, og da er det viktig at den man forteller det til møter denne informasjonen på en anerkjennende og god måte.

Gode tips til hvordan du kan møte barn og unge som forteller om sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet til deg kan feks være: Takke for den tilliten du blir vist ved at hen forteller det til deg, si noe hyggelig som «så flott at du har funnet ut noe så viktig om deg selv». Still åpne spørsmål og vis at du er en trygg voksen som kan stå ved siden av den unge i dette.

Mye av den skammen/utryggheten mange skeive føler på, kommer av blant annet usynliggjøring. Det er vanskelig å tro på at man finnes og er en del av et fellesskap, når man aldri før har sett seg selv noe sted/blitt presentert eller snakket til om noe annet enn det som er normen. En måte å forebygge opplevelsen av utenforskap på er å synliggjøre skeivhet og skeiv kjærlighet ved å blant annet ha materiell/flagg eller liggende tilgjengelig, bruke litteratur som speiler mangfoldet og vise til aktuelle ressurser og nettverk.

Ønsker du mer kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold?

Rosa kompetanse helse og sosial har siden 2006 kurset ansatte i helse- og sosialsektoren om kjønns- og seksualitetsmangfold og inkluderende praksis.

Målet vårt er at du som jobber i blant annet skolehelsetjenesten skal føle deg trygg på å snakke om denne tematikken i møte med barn og unge, slik at barn og unge tør å være åpen om hele seg.

Vi tilbyr praksisnære, kunnskapsbaserte og motiverende kurs som har stor overføringsverdi til andre temaer knyttet til mangfold, utenforskap og minoritets-/majoritetsperspektiver. Kursene får svært gode tilbakemeldinger av kursdeltakerne våre. Kursholderne våre har helsefaglig bakgrunn og lang erfaring med å undervise ansatte i skolehelsetjenesten.

For å bestille kurs med Rosa kompetanse helse og sosial ta kontakt via e-post (rosakompetanse@foreningenfri.no) eller besøk vår nettside (www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse).

Scroll to Top