Forfatternavn:RVTS Vest

Når en elev er i selvmordsfare

Ansatte i skolen skal bidra til å fremme barn og unges psykiske helse og trivsel. De er i posisjon til å fange opp elever med vanskelig livssituasjon, endret atferd eller debuterende psykiske helseproblemer, herunder selvskading og selvmordsatferd. Hva gjør du ved bekymring for et barn? Hvordan spørre om selvmord og selvskading?

Når en elev tar livet sitt

Når en elev tar livet sitt

Et selvmord påvirker ikke bare medelever som kjente eleven. Et selvmord kan også påvirke elever som ikke kjente eleven, men som selv sliter med selvmordstanker og selvskading. I sitt veiledende materiell om forebygging av selvmord og selvskading for kommunene gir Helsedirektoratet informasjon om hva smitteeffekter er, og råd til hvordan en kan tematisere selvmord på en …

Når en elev tar livet sitt Les mer »

Når en elev mister en av sine nærmeste i selvmord

Når en elev mister en av sine nærmeste i selvmord

Dyregrov (2008) mener en beredskapsplan bør inneholde følgende punkter ved en elevs tap av forelder eller søsken: 1. Foresatte bør informeres  Foresatte bør informeres om at det er utviklet en beredskapsplan, og at rektor eller kontaktlærer bør informeres ved dødsfall i en elevs nærmeste familie (Dyregrov, 2008). Det er hjemmets oppgave å informere skolen dersom …

Når en elev mister en av sine nærmeste i selvmord Les mer »

Scroll to Top